Mittet Tekniske AS er fusjonert med VisionTech AS > Vekt > Veiecelle

Veiecelle

Vi leverer veieceller til alle formål, som reservedeler eller som komponenter for oppbygging av vekter.