Mittet Tekniske AS er fusjonert med VisionTech AS > Vekt > Slakteterminal, rein

Slakteterminal, rein

Terminalen har funksjoner for innveiing og klassifisering av rein
Den er produsert av Systec i Tyskland og er tilpasset tøffe driftsforhold.
Programmet er utviklet av Mittet Tekniske i samarbeid med aktører i rein-næringa
På terminalen registreres følgende

-Distrikt
-Slakteplass
-Leverandør
-Slaktenummer
-Dyretype
-Klasse
-Vekt
  

Når dyret er registrert så skrives det ut en skrottlapp og en
linje i slakteloggen på listeskriveren. Etter endt slakt,
kan data overføres til PC.

   

   

Vi produserer våre egne hengebanevekter. Dette er meget robuste modeller, produsert utelukkende i rustfritt stål. Våre modeller er i bruk på store og små slakterier over hele landet..