Mittet Tekniske AS er fusjonert med VisionTech AS > Vekt > Pallevekt

Pallevekt

Vi har vekter man kan kjøre jekktralle opp på, og u-vekter spesialtilpasset pallen. Vektene passer til alle typer vektindikatorer.