Mittet Tekniske AS er fusjonert inn i VisionTech > Vekt > Bilvekt > Stålbro

StålbroStålvektene kommer i seksjoner og monteres i grop eller på bakken med påkjøringsramper.
Kun 31cm byggehøyde.

Påkjøringsrampe.Stålbro, veiecelle og påkjøringsrampe.