Mittet Tekniske AS er fusjonert med VisionTech AS > Vekt > Bilvekt > Betongbro

Betongbro

Betongvektene leveres som regel i 3 x 6 meters elementer og kan monteres over
grop eller på bakken med påkjøringsramper.
Kun 35 cm byggehøyde.