Mittet Tekniske AS er fusjonert med VisionTech AS > Vekt > Bilvekt

Bilvekt

Vi leverer komplette vekter, vektindikatorer og veieceller.
Vi bistår med konstruksjon og kalibrering av vekten.
Vi leverer også software til bilvektsregistrering.