Mittet Tekniske AS er fusjonert inn i VisionTech > Vekt > Benkvekt > Tellevekt

Tellevekt

Som plattform med indikator på søyle eller med integrert indikator.
For vått og tørt miljø.
Med programvare for telling.