Mittet Tekniske AS er fusjonert med VisionTech AS > Vekt > Benkvekt > Tellevekt

Tellevekt

Som plattform med indikator på søyle eller med integrert indikator.
For vått og tørt miljø.
Med programvare for telling.