Mittet Tekniske AS er fusjonert med VisionTech AS > Vekt > Benkvekt > Benkvekt

Benkvekt


Som plattform med indikator på søyle eller med integrert indikator.
For vått og tørt miljø.