Mittet Tekniske AS er fusjonert med VisionTech AS > Vekt > Benkvekt

Benkvekt

Pakkevekter/benkvekter/tellevekter

Vekter som er spesielt tilrettelagt for veiing innen kontroll, batch-veiing og sjekkveiing. Vektene fås i alle vektklasser og alle nøyaktigheter, samt godkjennt for kjøp og salg.