Mittet Tekniske AS er fusjonert med VisionTech AS > Statistisk kvalitetskontroll

Statistisk kvalitetskontroll


Disse systemene skal først og fremst gjøre det mulig å få godkjenning for å veie kun et utvalg av ferdigpakker i en produksjon.

Vi leverer flere varianter av såkalte SQC systemer. Det finnes alt fra kompakte løsninger integrert i en vekt, til nettverksbaserte pc-systemer med tilknyttede enheter som dynamiske sjekkveiere og metalldetektorer.

FreeWeigh.NET er større system som i tillegg også er forberedt for kontroll og rapportering av andre parametere enn vekt.