Mittet Tekniske AS er fusjonert med VisionTech AS > Serviceavtale

Serviceavtale


Vi tilbyr bedrifter faste serviceavtaler. Dette medfører at en tekniker med faste intervall utfører en komplett service ute på deres anlegg.
Denne servicen innebærer kontroll og kalibrering av vekter, generellt vedlikehold, reparasjon, service-/tilstandsrapporter etc. Alt etter deres behov.

Ta kontakt i dag for å få tilbud om serviceavtale for din bedrift!