Mittet Tekniske AS er fusjonert inn i VisionTech > Serviceavtale

Serviceavtale


Vi tilbyr bedrifter faste serviceavtaler. Dette medfører at en teknikker fra Mittet Tekniske AS med faste intervall utfører en komplett service ute på deres anlegg.
Denne servicen innebærer kontroll og kalibrering av vekter, generellt vedlikehold, reparasjon, service-/tilstandsrapporter etc. Alt etter deres behov.

Ta kontakt i dag for å få tilbud om serviceavtale for din bedrift!