Mittet Tekniske AS er fusjonert med VisionTech AS > Service

Service


  •     Reparasjon av vekter og printere
  •     Kontroll og kalibrering av vekter
  •     Bistand mot Justervesenet
  •     Telefonsupport
  •     Faste serviceavtaler

Reparasjon
Vi reparerer alle typer vekter. Vi utfører skifte av veieceller, vedlikehold, reparasjon av vektindikatorer etc. Alle vektene som blir reparert leveres ferdig kalibrert.

Kontroll og kalibrering av vekter.
Vi utfører vektkontroll og kalibrering av alle typer vekter.

Bistand mot Justervesenet
Vi tar all bistand mot justervesenet innen justering av vekter. Ved større veieoperasjoner sørger vi for å bringe lodd og å få justert vekta på stedet.

Telefonsupport
Så langt det lar seg gjøre prøver vi å veilede kunden til å få løst sine problemer på telefonen.