Mittet Tekniske AS er fusjonert med VisionTech AS > Programvare > Runlabel

Runlabel

Med RunLabel kan du programmere/administrere en eller flere Intermec etikettprintere for utskrift av etiketter på en enkel måte. Programmet installeres på PC og passer alle Windows plattformer av nyere versjoner.

I en og samme installasjon får du program for utforming av etikettene i et grafisk grensesnitt. Sett inn varetekst, variabel informasjon som datoer, produksjonsnummer, innholdsdeklarasjoner, strekkoder og logo.

Enkel i bruk, fleksibelt grensesnitt. Ingen databaser å koblinger å holde styre på. Lag etikett, ferdig med det. Hold styr på etikettene/artiklene ved å plassere dem i egne kataloger på PC, slik du er kjent med fra andre standard programmer.

Send programmet over til printeren. Dette blir da en "standalone" løsning for merking av produkter, hvor bruker velger artikkel som skal skrives direkte på printerens tastatur.

• Lag din egen etikett/artikkel i en komplett WYSIWYG designer.
• Legg til variabler direkte under designing av etiketten.
• Velg etikett/artikkel på skriveren. Alle variabler kan endres direkte på skriverne.
• Koble til vekter av alle typer, kun krav til datautgang på vekt. *
• Skriveren fungerer ”standalone”, ingen krav til oppkobling mot PC under produksjon