Mittet Tekniske AS er fusjonert med VisionTech AS > Merkeanlegg > Linjesamler/-deler

Linjesamler/-deler

Løsning for å samle pakker fra vakuum eller skålmaskin på en linje før merking.

Trykk her for å se film av linjesamler