Mittet Tekniske AS er fusjonert inn i VisionTech > Kontakt oss

Kontakt oss

Adresse:
Trekanten
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Telefon (+47) 73 97 77 58
Mobilnr. 488 69 448

Eivind Gravås  

mob. 916 68 326
[eivind.gravaas@visiontech.no]                                           

Jan Ove Hosen

mob. 905 32 831
[jan.ove.hosen@visiontech.no]